Giải pháp Đèn đường thông minh

Chiếu sáng công cộng là một thị trường khổng lồ trên toàn thế giới. Ước tính trong năm 2015 thị trường chiếu sáng LED toàn cầu đã đạt 30 tỉ USD và dự báo sẽ tăng trưởng 35-46,5%/năm. Ở Việt Nam, hiện vấn đề chiếu sáng công cộng đang dựa vào hơn 2 triệu bộ đèn các loại trên các đường phố chính, hầu hết được quản lý vận hành thủ công.

Trước tình hình sử dụng điện năng không hiệu quả cùng với áp lực giảm khí thải và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, Chỉ thị 171/CT-TTG ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tiết giảm 50% điện năng tiêu thụ trong giờ cao điểm và khuyến khích sử dụng bóng đèn LED thông minh thay cho hệ thống đèn đường thế hệ cũ.

  • Bài toán cần giải quyết
    • Hiện đại hóa hệ thống đèn đường hiện có dựa trên công nghệ IoT nhằm mục đích tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ, tiết kiệm chí phí bảo trì, tăng tuổi thọ bóng đèn, đồng thời đảm bảo chất lượng chiếu sáng cho đô thị.
    • Cung cấp hạ tầng điều khiển diện rộng trên nền mạng lưới đèn đường thông minh. Từ đó phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng đóng góp cho lợi ích kinh tế, xã hội.

Giải pháp Đèn đường thông minh S3 giúp kiểm soát tự động tắt/mở hoặc tăng/giảm độ sáng từng đèn thông qua công nghệ truyền dẫn không dây và internet qua đó tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 40-70%, giảm chi phí bảo trì và hiện đại hóa hệ thống đèn đường chiếu sáng công cộng.

[video_lightbox_youtube video_id=”e9tBNx2zAFM” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://i.ytimg.com/vi/e9tBNx2zAFM/hqdefault.jpg”]
[video_lightbox_youtube video_id=”xaYVdbSxOtc” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://i.ytimg.com/vi/xaYVdbSxOtc/hqdefault.jpg”]
[video_lightbox_youtube video_id=”01-4dt64goY” width=”640″ height=”480″ anchor=”https://i.ytimg.com/vi/01-4dt64goY/hqdefault.jpg”]
dinhhieu67Giải pháp Đèn đường thông minh