Về chúng tôi

Giới thiệu về S3

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực điều khiển thông minh và tiên phong trong xây dựng dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng IoT.

Sứ mệnh

  • Cung cấp các giải pháp quản lý, điều khiển thông minh dựa trên nền tảng công nghệ không dây, qua đó phát triển các sản phẩm kết nối IoT cho mô hình thành phố thông minh với chi phí thấp.

  • Xây dựng chuẩn giao tiếp không dây phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ IoT.

Xem chi tiết

Đội ngũ quản lý

Đỗ Nguyên Thanh Đồng

Chức vụ: Giám Đốc Kỹ Thuật
Email: dong.do@s3wan.com
Xem thêm

Tăng Phan Thanh Hiệp

Chức vụ: Kiến Trúc Sư Trưởng
Email: hiep.tang@s3wan.com
Xem thêm

Phan Minh Hiếu

Chức vụ: Giám đốc
Email: hieu.phan@s3wan.com
Xem thêm

Đối tác

dinhhieu67Giới thiệu