Hỗ trợ lắp đặt

Sau khi thiết kế vị trí các thiết bị điều khiển và kết nối để tối ưu tốc độ và chất lượng của mạng truyền dẫn tín hiệu, các chuyên gia của S3 sẽ hướng dẫn đội thi công của bạn về các vấn đề cần lưu ý với mạng sử dụng sóng ngắn cũng như cách sử dụng các thiết bị phần cứng tại công trường. Chúng tôi luôn theo sát quá trình thi công và hỗ trợ khác phục sự cố trong suốt giai đoạn triển khai giải pháp.

Trong giai đoạn thiết lập thông số cho thiết bị, chúng tôi hỗ trợ và hướng dẫn cách thiết lập thông số và khai báo thiết bị sau khi đã được đấu nối tại công trình. Khi thiết bị được đấu nối và cấp điện, mạng lưới đèn đường thông minh sẽ ‘thấy’ thiết bị mới, các chuyen viên kĩ thuật S3 luôn theo dõi tiến trình này nhằm đảm bảo giải quyết các sự cố phát sinh kịp thời.

dinhhieu67Hỗ trợ lắp đặt