Thiết bị điều khiển đèn cao áp

Thiết bị điều khiển đèn cao áp sodium (Relay Controller RC-W) được tích hợp vào các đèn cao áp hiện hữu giúp điều khiển tắt/mở tự động theo lịch trình. Những thiết bị này có thể giao tiếp với nhau thông qua chuẩn kết nối do S3 phát triển dựa trên tần số RF (Radio Frequency).

dinhhieu67Thiết bị điều khiển đèn cao áp