Thiết bị điều khiển đèn LED

Thiết bị điều khiển đèn LED (Dimmer Controller DI-W) được tích hợp vào các đèn LED thế hệ mới giúp điều khiển tắt/mở hoặc tăng giảm độ sáng của đèn tự động theo lịch trình. Cường độ sáng của đèn LED có thể tùy chỉnh 100 cấp độ (0-100% độ sáng) giúp thực hiện những kịch bản chiếu sáng tiết kiệm nhất phù hợp với ngữ cảnh. Những thiết bị này có thể giao tiếp với nhau thông qua chuẩn kết nối do S3 phát triển dựa trên tần số RF (Radio Frequency).

Bộ điều khiển đèn LED

dinhhieu67Thiết bị điều khiển đèn LED