Thiết kế mạng kết nối

Các chuyên gia của S3 sẽ làm việc với các kĩ sư của bạn để có giải giáp tối ưu triển khai mạng lưới điều khiển thông minh đảm bảo chất lượng truyền tín hiệu điều khiển theo yêu cầu với chi phí hợp lý nhất.

Có thể bạn biết rõ về khu vực mà bạn đang cung cấp dịch vụ, nhưng chúng tôi biết cách triển khai hệ thống điều khiển thông minh ở những khu vực có địa hình phức tạp hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống được triển khai ở thành thị hay nông thôn, có hay không đồi núi/thung lũng chia cắt khu vực cần quản lý, điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể gây khó khăn cho giao tiếp không dây hoặc thách thức độ bền của các thiết bị chắc chắn hay không.

Khi bắt đầu mỗi dự án, đội ngũ thiết kế S3 luôn có giai đoạn thiết kế mạng kết nối phù hợp với yêu cầu của dự án. Chúng tôi xây dựng mạng kết nối có khả năng mở rộng phù hợp với nhu cầu phát triển trong tương lai ở khu vực cần quản lý. Nơi nào cần có các thiết bị điều khiển trung tâm để tăng cường hiệu quả truyền dẫn, bao nhiêu thiết bị điều khiển thông minh để tối ưu hóa độ phủ sóng mà vẫn bảo đảm chi phí hợp lý.

dinhhieu67Thiết kế mạng kết nối