Tích hợp hệ thống

Đội ngũ S3 sẽ làm việc với bộ phận IT của bạn hay các nhà tích hợp hệ thống để kết nối với các hệ thống lõi trong hoạt động kinh doanh của công ty khi cần thiết. Các hệ thống như Hệ thống quản lý chỉ số điện, Hệ thống quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện và hóa đơn, Hệ thống quản lý sự cố điện,… đều có thể nhận thông tin thu thập từ Hệ thống đèn đường thông minh S3 vì giải pháp S3 được thiết kế theo hướng mở, có thể tích hợp với các hệ thống khác để tạo nên hệ sinh thái điều khiển thông minh. Đó chính là nền tảng của mô hình thành phố thông minh.

 

dinhhieu67Tích hợp hệ thống