Hỗ trợ và bảo trì

Tùy vào từng dự án cụ thể, S3 cam kết sẽ hỗ trợ khách hàng với dịch vụ tốt nhất:

  • Cảnh báo về các vấn đề thu thập dữ liệu và hỗ trợ phân tích nguyên nhân của vấn đề.
  • Theo dõi hiệu quả hoạt động của mạng lưới và khả năng vận hành của thiết bị phần cứng thông qua hệ thống điều khiển trung tâm.
  • Theo dõi và phát hiện những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mạng truyền dẫn và hỗ trợ khắc phục trước khi sự cố xảy ra.
  • Đảm bảo hệ thống không chỉ được bảo vệ khỏi hiểm họa từ con người (tin tặc) mà còn được sao lưu và phục hồi trong trường hợp thiên tai hay các sự cố máy móc.
dinhhieu67Hỗ trợ và bảo trì